۱۳۹۰ مرداد ۹, یکشنبه

ايميل جديد سپاه صحابه ايران

تازه ترين تصاوير مجاهدين سپاه صحابه در بلوچستان


۱۳۹۰ مرداد ۸, شنبه

اطلاعيه جديد سپاه صحابه ايران
بسم الله الرحمن الرحيم
بدينوسيله به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ايران مي رسانيم كه مجاهدين سپاه صحابه ايران به يك پايگاه در استان كرمان شهرستان نرماشير حمله كردند كه در اين عمليات سه تن از مزدوران رژيم به هلاكت رسيدند و چند تن ديگر نيز مجروع شدند
چند روز قبل مزدوران جنايتكار اين پايگاه 2خودرو عامل گازويل را بدون ايست به رگبار بستند كه سرنشينان خودرو بشدت زخمي شدند
بلافاصله خبر به مجاهدين در كوهستانهاي بلوچستان رسيد مجاهدين با يك برنامه ريزي دقيق به پايگاه مزدوران حمله كردند كه درگيري به مدت 2ساعت از ساعت 11 شب تا 1 شب انجاميد
..........ودر آخر به مزدوران رژيم خونخوار آخوندي هشدار مي دهيم كه به طرف افراد بيگناه ومردم عادي شليك نكنند و گرنه
سپاه صحابه ايران
www.sepah-sahaba.blogspot.com