۱۳۹۰ مرداد ۲۹, شنبه

زاهدان پرس اين بنگاه دروغ پراكني وزارت اطلاعات بار دیگر سر به جنون زد.


 
 
بله چند روز گذشته مطلبي در سايت زاهدان پرس به نشر رسيد كه در واقع عجزو ناتواني اربابان زاهدان (كذب) را نشان ميدهد
اينبار نيز زاهدان كذب دروغي شاخدار منتشر كرد كه خود وزارت اطلاعات نتوانست جمعش كند و ديگر رسانه هاي رژيم هم از انتشار دروغ خودداري كردند به نظر ميرسد كه اينبار نيز زاهدان كذب پس از دريافت جيره ماهيانه اش از وزارت اطلاعات شوكه شده بود و اينچنين دروغي شاخدار نوشته بود
جالب است در بخشي از دروغش مينويسد تروريستهاي وابسته به گروه قبل از ورود!!!!؟
به خاك ايران در درگيري با مرز خواران ايراني در گير ميشوند اما بايد زاهدان كذب توضيح دهد
مرزبانان ايراني در خاك پاكستان چه غلطي ميكردند كه به قول خودش با تروريستها در گير شده اند؟
ودر جاي ديگر از قول مرزبانان مينوسد كه تروريستها قصد تعرض به جاده وعمليات تروريستي را داشته اند
زاهدان كذب بايد توضيح دهد كه قبل از ورود تروريستها !چطور مرزبانان از كجا فهميدند كه آنها قصد چه كاري را داشتند جالب است و درآخر بايد گفت مرز بانان زحمتكش كه در آن ساعت خواب تشريف داشتند و اگرتروريستي ميامد مطمئنا دست و پاي آنها را مثل گوسفند ميبست و باخود ميبرد مثل گذشته

سپاه صحابه ایران

0 نظرات:

ارسال یک نظر