۱۳۹۰ مرداد ۲۸, جمعه

پيامي به تمام كساني كه دست نفاق و ارتداد خود را در دستان حكومت اشغالگر رافضی ایران گذاشته اند


پيامي به تمام كساني كه دست نفاق و ارتداد خود را در دستان حكومت اشغالگر
رافضي ايران گذاشته اند در ازاي جيره اي ناچيز
 پياممان تهديد نيست بلكه واقعيتي است براي عاقلان،
 و  سخن را با علماي سوء آغاز ميكنيم علمائي كه وظيفه شان ارشاد و آگاهي
دادن به مردم بود اما امروز به مزدوران و مبلغان و داعيان وحدت با كفار
رافضي تبديل شده اند مانند مولوي عبدالغني باراني .............
 كساني كه در مراسمات و جلسات سپاه حضوري پررنگ دارند
و مانند ابلهان نيششان باز است ودم تكان ميدهند
بدانيد كه شما امروز با روافضي كه عقيده شان لعن و سب صحابه رضي الله
عنهم أجمعين و يا تهمت و افترا به امهات المومنين است هيچ فرقي نداريد و
شما در ديد مردم همانند آخوندهاي رافضي هستيد
اي بي عقلان كه چنين فريفته جيره ي سپاه شده ايد آيا تا به حال چه چيزي
جز به إثبات رساندن كفر و جاهليت خود أنجام داده ايد شما كه
با چماق رژيم رافضي سكوت و با هويج آن جلوي دوربين ها ميرقصيد
رژيم خوب ميداند چگونه شما را با تهديد به سكوت و با نشان تكه گوشت
برقصاند بدانيد كه اين از اصول تربيت ميمون است.
شما امروز به مترسكي تبديل شده ايد كه رژيم رافضي پس از درو محصول خود
شما را در زباله هايش خواهد انداخت
شما بي عقلان چه بوئي از اسلام برده ايد
پيشنهادي براي شما دارم اينكه لباس روحانيت اهل سنت را بيرون بياوريد
و مانند خاخام هاي رافضي قم لباس بپوشيد و گور خودتونا گم كنيد

سپاه صحابه ایران

0 نظرات:

ارسال یک نظر